Literatuur en wetenschappelijke achtergrond

Buiten spelen draagt bij aan een gezonde ontwikkeling van kinderen
Literatuuronderzoek ‘Buiten spelen’ van Kind en Samenleving

 

Wilderness Awareness School

Cayote’s guide by Jon Young

 

Nature Connection Pathway

 

Sharing Nature, Joseph Cornell

De basis voor Sharing Nature vormt de leermethode Flow Learning™. Cornell deelde zijn methode in vier fasen in:

  1. stimuleer enthousiasme
  2. concentreer de aandacht
  3. direct ervaren
  4. deel inspiratie

In de eerste fase gaat het om speelsheid en alertheid, in de tweede om ontvankelijkheid, in de derde om opgaan in de ervaring en in de vierde om verheldering en verdieping van de ervaring. Door de spelvormen leren de kinderen op een creatieve manier van de natuur. Ze krijgen het gevoel deel uit te maken van de natuur, hebben plezier en ervaren innerlijke kalmte.

 

Natuurbeleving, een verzamelrecentie. Kees Both.

Er is een sterke beweging zichtbaar richting ‘natuurbeleving’. Dit als kritiek op een als eenzijdig beschouwde ‘kennisoverdracht’. Recent verschenen verschillende publicaties,waarin jarenlange ervaringen met vormen van natuurbeleving zijn neergeslagen en toegankelijk gemaakt. In dit overzichtsartikel wordt de inhoud van deze publicaties besproken, evenals hun sterke en zwakke punten. Maar vooraf een beeld van natuurbeleving.

 

Psychosociale ontwikkeling van kinderen is gebaat bij meer ruimte voor vrij spel.