Kleur

Zinvol tekenen

Wat

'Zinvol Tekenen' is specifiek ontwikkeld om op een niet bedreigende manier wezenlijk contact te maken met kinderen en jongeren. Het richt zich zowel op het emotionele, sociale, motorische en mentale gedrag en ondersteunt dieperliggende ontwikkelingen en thema's.

Elk kind heeft thema's waar hij/zij in vast loopt of moeilijkheden mee ondervindt. 'Zinvol Tekenen' is een geteste methode om zonder veel woorden snel bij de kern te komen. Met liefdevolle aandacht en aangepaste oefeningen wordt het kind herkend en begrepen in zijn of haar ontwikkeling. Samen vinden we oplossingen en mogelijke manieren om anders om te gaan met wat er zich afspeelt. Het kind voelt zich ondersteund en krijgt meer vertrouwen in zichzelf.

Indien gewenst en in overleg worden ouders betrokken bij het proces.

Thema's zoals faalangst, zich niet thuis voelen, pesterijen, echtscheiding, verlies van een familielid of geliefd huisdier, ... kunnen succesvol aangepakt worden via 'Zinvol Tekenen'.

Meer info over de oorsprong van zinvol tekenen vindt u  via www.zinvoltekenenmetkinderen.nl. Hier volgde ik meerdere opleidingen, alsook de opleiding tot 'Docent Zinvol Tekenen' die voor het eerst werd gegeven in het voorjaar 2016.

Voor wie

  • Kleuters
  • Kinderen
  • Jongeren

Voor kleuters, kinderen en jongeren wordt liefst gewerkt tijdens individuele sessies

  • (groot)ouder en kind
  • docenten

Voor (groot)ouder en kind en docenten worden groepssessies georganiseerd.

In de Borre, cultuurcentrum te Bierbeek, wordt een reeks 'zinvol tekenen voor (groot)ouder en kind' georganiseerd.

Docenten basisonderwijs kunnen terecht bij UCLL, Universitaire Campus Limburg Leuven. Daar doceer ik de workshop 'Krassen Mag' , een basisonderdeel van 'Zinvol Tekenen'. Andere modules zinvol tekenen die ik uitwerk voor docenten zijn:

  • Vertrouwen in jezelf en in elkaar
  • Maken van groepsafspraken
  • Als woorden te moeilijk zijn
  • Heelbeelden

 

Inschrijven kan via de link.

 

Waarom

Kinderen zien en ontmoeten in hun waardigheid.

Samen oplossingen vinden voor thema's waar kinderen tegen aan lopen.

 

Tarief

Individuele sessies kosten 45 euro per sessie.

 

Interesse en info over concrete data

Mail aub naar anne@klankenkleur.net

We geven je heel graag antwoord.