Wie is Anne?

Anne studeerde af als Bio-ingenieur (K.U.Leuven, 1994) Haar thesis bracht haar naar Costa Rica waar ze werkte rond ontbossing in samenwerking met COOPIBO (nu Rikolto) Dit onderzoek in samenwerking met de lokale bevolking leverde haar een onderscheiding op.

Na haar studies volgde ze tal van opleidingen zoals Natuurgids (CVN, Antwerpen), Speltraining, Clownerie, … waardoor ze zowel als begeleider in de natuureducatie sector als als clown bij de Ziekenhuisclowns werkte.

In 1997 kreeg ze een contract bij HIVA-Vorming, K.U.Leuven als projectbegeleider voor Milieu en Mens-Management opleidingen. De personeelsdirecteur K.U.Leuven plukte haar daar na 2 jaar weg om het opleidingscentrum voor het personeel van de K.U.Leuven zelf uit de grond te stampen.

In 2007 werd Anne mama en besloot ze om ‘voltijds’ mama te zijn. In deze periode volgde ze ook enkele opleidingen oa Sound and Energy healing, Zinvol Tekenen en Docent Zinvol Tekenen, System Dynamics, …

Vanaf 2013 startte ze als zelfstandige ‘Klank en Kleur‘ waarin ze activiteiten voor kinderen aanbiedt, klanksessies begeleidt en lesgeeft. De eerste jaren combineerde Anne dit met halftijds werk aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen als stafmedewerker. Ze werkte er oa rond Voedselbeleid.

Anne blijft zelf opleidingen en vormingen volgen in verband met persoonlijk werk alsook in het kader van het werken met kinderen bv Talentgericht werken met Kinderen, Hoogbegaafdheid, Systemisch werk met kinderen (Ingrid Dijkstra), Taal van het Embryo (Anna Verwael, Jaap Van de Wal) … alsook op het vlak van Natuurconnectie bv Starhawk, Shumacher College, …

In oktober 2016 gaf ze haar eerste tentoonstelling ‘Wall of Local Fame’ met schilderwerken en gedichten vanuit een bijzondere stilte.

Haar werk is steeds een zoeken naar ‘dat’ wat zich aandient vanuit de beweging van binnen in. Meditatie, Mindfulness, Nature Awareness, The Artist’s Way, Systemisch Werk, Bewust bewegen zijn wegen die haar hierin begeleiden.